Επισκέπτες

We have 11 guests online

Αναζήτηση

Banner
Banner
Banner

Η Μη κυβερνητική οργάνωση  “ΣΤΗΡΙΞΗ ” δημιουργήθηκε το έτος 2007. Η έδρα της οργάνωσης  είναι στην οδό Καποδιστρίου 96, 262 24,  Πάτρα - Αχαΐα, παράλληλα διατηρεί υποκατάστημα  στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών και πιο συγκεκριμένα στην Δ.Ε. Αναφωνήτριας, 291 00 - Ζάκυνθος.

Δραστηριοποιείται στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, με κυρίαρχο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης έργων.

Τα (5) πέντε χρόνια δραστηριοποίησης της η εταιρεία έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση των χρηματοδοτικών μηχανισμών, υποστηρίζει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις αλλά και τους κοινωνικούς φορείς στην αξιοποίηση όλων των χρηματοοικονομικών ευκαιριών για κοινωνικές δράσεις τόσο στα Εθνικά όσο και στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια (π.χ. Γ’ ΚΠΣ - ΕΣΠΑ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα, θέματα ισότητας, δράσεις Κοινωνικού χαρακτήρα, κλπ.)

Η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιήσει προγράμματα για λογαριασμό τελικών δικαιούχων όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ΟΤΑ, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Κοινωνικοί & Επαγγελματικοί Φορείς καθώς και έργα διαχείρισης για λογαριασμό μικρών και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία εδρεύει , σε αυτόνομο μισθωμένο χώρο. Το σύνολο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των χρησιμοποιούμενων για την υποστήριξή τους εντύπων και πληροφοριακών συστημάτων του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ», υποστηρίζεται από μία επαρκή υλικοτεχνική υποδομή στους χώρους λειτουργίας της «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ»

 

Δραστηριότητες

Α. Εκπόνηση Mελετών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. 
· Μελέτες Στρατηγικής και Σχεδίων Δράσης σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού και επιχειρησιακής λειτουργίας. 
· Μελέτες διερεύνησης και ανάλυσης  αναγκών. 
· Μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
· Μελέτες ανασχεδιασμού λειτουργικών διαδικασιών και διεργασιών, δημιουργίας και αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. 
· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις  για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, εθελοντικών και κοινωνικών δράσεων.
Β. Σχεδιασμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Οικονομικών και Εκπαιδευτικών  έργων.
· Σχηματοποίηση της αρχικής ιδέας και σχεδιασμό  έργου.
· Καθορισμός και ανεύρεση των απαραίτητων συνεργατών  και ανεύρεση τρόπων χρηματοδότησης.
· Εκπόνηση σχετικών μελετών ή προτάσεων και υποβολή τους προς ένταξη (Τεχνικά Δελτία Έργων, Οικονομικές και Τεχνικές Προσφορές,  κτλ). 
· Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου και παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Γ. Υλοποίηση Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Οικονομικών και Εκπαιδευτικών  έργων. 
· Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών εφαρμογής  των έργων. 
· Παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξη. 
· Υποστήριξη λειτουργιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Δ. Δράσεις δημοσιοποίησης και προβολής.
· Προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών,  προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ. 
· Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, φορέων, ανέργων και εργαζομένων  πολιτών. 
· Υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.