Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής τους δραστηριότητας σχετιζόμενη με την ειδικότητά τους. Η προκήρυξη αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο κύκλους (1ος : 2015 και 2ος :2016).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι : Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , άνω των 25 ετών που είναι:

- Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
- Οι ενισχυόμενες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών είναι:
- Δικηγόροι / Κοινωνιολόγοι / Διακοσμητές / Δημοσιογράφοι
- Οικονομολόγοι / Λογιστές / Προγραμματιστές / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
- Μηχανικοί / Γεωπόνοι / Δασολόγοι
- Ξεναγοί / Μεταφραστές / Καθηγητές/ Δάσκαλοι
- Μουσικοί / Σκηνοθέτες
- Ιατροί / Οδοντίατροι / Κτηνίατροι / Φυσιοθεραπευτές
- Βιολόγοι / Ψυχολόγοι

Το πρόγραμμα ενισχύει τα σχέδια για την ένταξη ή/ και την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. Για αυτά τα δύο έτη το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες όπως:

- Αγορά Απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού
- Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α)
- Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
- Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
- Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία , καθιστικά κ.α.)
- Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (έως 100% ενίσχυση )
- Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 50.000.000€ ( δύο κύκλοι επί 25.000.000€ )

Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Πάτρα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610315495

Ιωάννινα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2651552729

Αμαλιάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2622022272