Ανακοινώθηκαν τα πρώτα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ στο τομέατου Τουρισμού, της ενίσχυσηςνέων επιχειρήσεων αυτοαπασχολουμένων καθώς και των νεοφυών(startups)επιχειρήσεων.Οι αναλυτικές προσκλήσεις / προκηρύξεις αναμένονται από το Σεπτέμβριο με σκοπό την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο τέλος 2015 – αρχές 2016.

Χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων:  

            
Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
Έναρξη υλοποίησης:Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Δείτε την ανακοίνωση...