Η "Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" προσκαλεί μόνιμους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»  και κωδικό "MIS 383405" που υλοποιείται από την  στα πλαίσια του Ε. Π. ''Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού''.
 
Θα επιλεγούν ωφελούμενοι από τις (3) τρεις Περιφερειακές Ενότητες  (Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας)  και πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των ωφελουμένων ανά Π.Ε. έχει ως εξής:


Π.Ε. Ηλείας θα επιλεγούν είκοσι (20)  ωφελούμενοι.
Π.Ε. Αχαΐας θα επιλεγούν σαράντα (40) ωφελούμενοι.
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα επιλεγούν είκοσι (20)  ωφελούμενοι.  


Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω της Πράξης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.  


Δείτε παρακάτω το ενημερωτικό υλικό και την αίτηση συμμετοχής...


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΣΕΛΙΔΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΣΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ