Η δομή θα δημιουργηθεί στην οδό Κοραή 5 (περιοχή Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα) σε μισθωμένο  οίκημα, εμβαδού 150 τ.μ.

Η  Τράπεζα Τροφίμων του  Δήμου Πατρέων θα μετεξελιχθεί σε Κοινωνικό Παντοπωλείο, του οποίου την λειτουργία  θα αναλάβει η ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Κ.Ε.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί  με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00μ.μ.

Η κεντρική δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα δημιουργηθεί στην οδό Κοραή 5 (περιοχή Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα) σε μισθωμένο  οίκημα, συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. το οποίο θα παραχωρηθεί από το Δήμο Πατρέων και είναι εύκολα προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ως Κοινωνικό Παντοπωλείο,  ορίζεται το κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, με το απαιτούμενο προσωπικό και συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

 

 1. 1. Το κοινωνικά παντοπωλείο  του Δήμου Πατρέων, θα αποτελείται  από τρία τμήματα,  στα οποία θα διατίθενται:
 • Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα.(αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη της διάθεσης κατεψυγμένων προϊόντων πχ Ψυγεία και καταψύκτες)
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης χρησιμοποιημένα και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. (τα προϊόντα αυτά θα συλλέγονται στην Δημοτική Ιματιοθήκη) όπου με την ευθύνη του προσωπικού θα καθαρίζονται και θα ταξινομούνται ανάλογα με το είδος και το μέγεθος τους, στην συνέχεια θα προωθούνται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για την διάθεση τους στους ωφελούμενους
 • Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.
 1. 2. Θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα. Προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.
 2. 3. Θα διαθέτει πέντε (5) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 3 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό -  στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό λειτουργό.
 3. 4. Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ.
 4. 5. Θα είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
 5. 6. Θα φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο της παρούσας. Για την παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το πρότυπο που διανέμεται από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
 6. 7. Θα υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.
 7. 8. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.)
 8. 9. Θα υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης για την συλλογή προϊόντων που θα διατίθενται στη Δομή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ροής προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.

Πιο αναλυτικά:

 • Θα επιδιώκει να συνάψει συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει το κοινωνικό παντοπωλείο (π.χ. super markets, εμπορικά καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων κλπ). Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καταγράψει όλες τις επιχειρήσεις της πόλης και στη συνέχεια θα επικοινωνεί μαζί τους προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή τους στην συλλογική προσπάθεια στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, τον τρόπο συλλογής των προϊόντων και τη συχνότητα συλλογής προϊόντων.
 • Θα επιδιώκει να συνάψει συνεργασίες με ατομικούς φορείς (π.χ. ιδιώτες, νοικοκυριά του Δήμου).Ο Δικαιούχος θα προβεί σε καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού μέσω streatwork και διανέμοντας μέσω των εθελοντών του αφίσες, φυλλάδια, flyers καθώς και την εξασφάλιση χρόνου σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αφιλοκερδώς για την προβολή της πρωτοβουλίας με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο δίκτυο συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 • Θα επιδιώκει να συνάψει συνεργασίες με συλλογικούς φορείς (π.χ. σχολεία, σύλλογοι). Ο Δικαιούχος θα προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης επί της πρωτοβουλίας σε σχολεία του Δήμου με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στη Δομή σε μηνιαία βάση καθ’ όλη  την διάρκεια του έργου από κάθε σχολείο σε  συνεννόηση πάντα με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κάθε σχολείου που θα θέλει να συμμετάσχει στην συλλογική προσπάθεια για την σταθερή διασφάλιση της ροής προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πατρέων θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα και τις οποίες θα τις προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα.  Οι ωφελούμενοι θα διαθέτουν κάρτα άπορου που θα την προμηθεύονται από τον Δήμο Πατρέων και θα επιλέγονται από τις  Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, βάσει συγκεκριμένων οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί  με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.

Στη πρόσοψη της Κεντρικής δομής του  Κοινωνικού Παντοπωλείου,   θα υπάρχει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα),  την οποία θα σχεδιάσει και διανείμει ο δικαιούχος της Δομής του  Εθνικού Μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Επιπλέον, θα υιοθετηθούν  συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών, οι οποίες θα βασιστούν στην γενικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το έργο καθώς και για τους στόχους του αλλά και η εμπλοκή τους στην συλλογή και την ταξινόμηση των προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Πιο αναλυτικά οι ενέργειες προσέλκυσης εθελοντών που θα υιοθετηθούν είναι οι ακόλουθες:

 • Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ θα προσεγγίσει και θα ενημερώσει το ήδη υπάρχον δυναμικό εθελοντών/ντριών που διαθέτει μέσω παρουσιάσεων επί του έργου και των στόχων του.
 • Θα πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις σε websites εθελοντισμού (π.χ  Εθελοντική Υπηρεσία Ελλάδος) καθώς και αναζητήσεις εθελοντών σε υπάρχοντα μητρώα εθελοντών με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την υποκίνηση τους για να συμμετέχουν σε αυτό.
 • Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες και προγράμματα σε νέους για να υποστηρίξουν το έργο προσέλκυσης εθελοντών μέσα από τα προγράμματα τους (π.χ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).
 • Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις σε Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ - ΑΕΙ και ΙΕΚ που διαθέτουν ειδικότητες κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών με στόχο την ενημέρωση & κινητοποίηση των φοιτητών τους να συμμετέχουν στο έργο εθελοντικά.
 • Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε σχολεία της Πάτρας, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι καθηγητές για το έργο προκειμένου να συνεισφέρουν, είτε προσφέροντας προϊόντα, είτε προσφέροντας υπηρεσίες εθελοντικά.
 • Θα πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις με γενικές πληροφορίες σε όλα τα website κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, YouTube κ.α)

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο,  θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του.

Στα πλαίσια λειτουργίας της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου,  η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ που ως δικαιούχος, είναι υπεύθυνη  για την λειτουργία της Δομής θα προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, ηλικίας έως 30 ετών, άνεργων με χαμηλό ατομικό εισόδημα και με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι θα κατανεμηθούν ως εξής :

 • 1 άτομο, ως διοικητικό προσωπικό (γραμματειακή υποστήριξη
 • 3 άτομα , ως διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνα για τη διαλογή των προϊόντων.
 • 1 άτομο,  ως  Κοινωνικό Λειτουργό .

Οι έμμεσα ωφελούμενοι θα απασχολούνται, με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. και θα προσληφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου  για  δύο (2) χρόνια.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πατρέων θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον  εκατόν πενήντα (150)  οικογενειών κάθε μήνα και τις οποίες θα τις προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους σαράντα  (40,00) € κατ’ ελάχιστον τον μήνα.

Οι  άμεσα ωφελούμενοι θα διαθέτουν κάρτα άπορου που θα την προμηθεύονται από τον Δήμο Πατρέων και θα επιλέγονται από τις  Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, βάσει συγκεκριμένων οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

Η ισχύς της κάρτας των ωφελουμένων θα είναι διάρκειας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με τη λήξη δε της κάρτας,  οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για να εξεταστούν εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή του οργανισμού και να εκδοθεί νέα κάρτα απορίας.